Αρχική

Καλή Σχολική Χρονιά!

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του σχολείου μας !

Με την δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας, επιστρατεύουμε ένα ακόμη μέσο με το οποίο στοχεύουμε στην αναβάθμιση και ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ενθάρρυνση και προβολή της έκφρασης αλλά και της δημιουργικότητας των μαθητών μας. Παράλληλα ο δικτυακός μας τόπος θα αποτελεί μιά ζωντανή παρουσία στην παγκόσμια διαδικτυακή κοινότητα όπου θα μπορούν μαθητές, γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί να έχουν μιά έγκυρη, έγκαιρη και απρόσκοπτη πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν την σχολική μας μονάδα.


Καλή σας πλοήγηση..

(Προτεινόμενη ανάλυση 1280Χ720 ή 1280Χ1024)