Α2

Εμείς οι μαθητές και οι μαθήτριες του A2, μαζί με τη δασκάλα μας, την κ. Ειρήνη, σας παρουσιάζουμε την τάξη μας !