Ανακοινώσεις

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο αγιασμός του σχολείου μας  για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2018-19 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11/9/2018 στις 8:30π.μ. 

Καλή σχολική χρονιά !

                                                                                                               Η Διευθύντρια

Βαρουτέλλη Ροδόκλεια

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος» Προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση του κυλικείου του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον 3ο όροφο του Δημαρχείου Σπάτων (Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου) αίθουσα συσκέψεων, στις 27/09/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη (27/09/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30). Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες. Αντιπροσφορές στον ανωτέρω διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος, δ/νση Καζατζάκη 38 –Αρτέμιδα, τηλ.: 2294024702, καθημερινά από 09:00 έως 12:00, από όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο των όρων του διαγωνισμού και στα γραφεία του Δήμου (Δημάρχου Χ. Μπέκα & Βασ. Παύλου), στο ισόγειο, γενικό πρωτόκολλο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε για τις εκδηλώσεις του σχολείου μας:

 • Την Παρασκευή 8-6-2018 συμμετέχουμε στο 15ο Φεστιβάλ χορού που διοργανώνει η Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο ανοικτό θέατρο του Μαρκόπουλου Μεσογαίας, ώρα έναρξης 6μ.μ.
 • Η γιορτή λήξης του σχολείου, θα γίνει την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, στο χώρο του σχολείου, στις 8μ.μ. Εκείνη την ημέρα, το σχολείο δε θα λειτουργήσει το πρωί.
 • Τίτλοι Προόδου, Τίτλοι σπουδών και Έλεγχοι προόδου των μαθητών μας θα δοθούν στις 15 Ιουνίου 2018, μέχρι στις 10 π.μ.

 

                                                                                                      Από τη Διεύθυνση   


     

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Αύριο, Τετάρτη 23-5-2018, το 3ο δημοτικό σχολείο Αρτέμιδος, θα παραμείνει κλειστό, λόγω της προγραμματισμένης 

Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε.” Αλέξανδρος Δελμούζος” .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές  για την Α’ τάξη θα ξεκινήσουν στις 2 Μαΐου και θα διαρκέσουν έως τις 18 Μαΐου.   Ώρες εγγραφών 13:30 -14:30.

               Για την εγγραφή ,θα χρειαστούν:

 • Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ.),το οποίο θα σας δοθεί απ’ το Σχολείο και θα επιστραφεί στο Σχολείο το Σεπτέμβριο, συμπληρωμένο από γιατρό.
 • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο θα φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογ/σμός Δ.Ε.Η., λογ/σμός νερού, φορολογική δήλωση)
 • Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

Οι γονείς που ενδιαφέρονται για το Ολοήμερο θα προσκομίσουν βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας. Στην πρωινή ζώνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής  μόνο τα παιδιά που εγγράφονται στο ολοήμερο.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Άρτεμις 30/04/2018


 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Για να δείτε τα νέα όρια των σχολείων, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Download (PDF, Unknown)


ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Σας πληροφορούμε ότι το σχολείο μας ξεκινά πρόγραμμα Φωτοκύκλωσης.

Λάμπες και φωτιστικά ποτέ πια στα σκουπίδια. Είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν έως και 98%.

Οι λάμπες, που δεν πρέπει να είναι σπασμένες, ούτε ραγισμένες, θα παραδίδονται, μόνο από τους γονείς στους επιστάτες ή στο γραφείο της διεύθυνσης, μετά την πρωινή προσευχή, κάθε Τρίτη κι αφού γίνει έλεγχος της κατάστασής τους θα τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους.

 


 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6-2-2018 ΛΟΓΩ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ


 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Η Διευθύντρια του  3ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος, έχοντας υπόψη:

 1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
 2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
 3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).
 4. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
 5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 & Φ.11.1/175/Γ1/116/8.2.2000 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Προκηρύσσει

Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου,

σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. Η τοποθέτηση θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018 από 6 Φεβρουαρίου 2018
 2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι, πάντα σύμφωνα με τις προβλέψεις των ανωτέρω διατάξεων. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
 3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:
 • Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί
 • Από τις 13.00 μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι.

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

 1. Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ εκτός των μηνών Σεπτεμβρίου και Ιουνίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 120,00 και 88,00 ευρώ αντίστοιχα για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
 2. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
 3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “SΤΟΡ” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ”. Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
 4. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 5-02-2018 στη διεύθυνση του Σχολείου:

 1. Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του Σχολείου.


Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αγαπητοί Γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.7/219218 /Δ1 /13-12-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, εγκρίνεται και υλοποιείται  η δράση « η τσάντα στο σχολείο». Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας με το με αρ. 16 /15-1-2018 Πρακτικό  αποφάσισε, για το σχολικό έτος 2017-2018, η μαθητική τσάντα των μαθητών/τριών μας, να παραμείνει στο σχολείο τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Παρασκευή  02/02/2018   έως Δευτέρα 05/02/2018 (αντί Ιανουαρίου)

Παρασκευή  16/02/2018   έως Τρίτη 20/2/2018

Παρασκευή  23/03/2018   έως Δευτέρα  26/3/2018

Παρασκευή  27/04/2018   έως Δευτέρα  30/4/2018

Παρασκευή  25/05/2018   έως Δευτέρα  28/5/2018

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο, επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου.  Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων- παιδιών.

Οι γονείς πρέπει να είναι γνώστες του περιεχομένου της σχολικής τσάντας που θα παραμένει στο σχολείο. Χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα δεν πρέπει να υπάρχουν στην τσάντα. Το τσαντάκι του φαγητού δεν θα παραμένει στο σχολείο.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στο βιωματικό σεμινάριο Συμβουλευτικής Γονέων με τίτλο «Επικοινωνία στην Οικογένεια» που διοργανώνει ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος με στόχο  την ενημέρωση, την   ευαισθητοποίηση και τη στήριξη των γονέων προκειμένου να ανταποκριθούν στον δύσκολο ρόλο τους. Συντονίστρια στην εκπαιδευτική διαδικασία θα είναι η κ. Μαρία Πρίφτη, Σχολική Ψυχολόγος Msc, Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας, Οικογένειας, Παιδιού, Νεολαίας και Παιδείας  της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.

Στη Δημοτική Κοινότητα Σπάτων το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Β Αίθουσα του ΚΑΠΗ Σπάτων, Βυζαντίου 11 & Μ. Αλεξάνδρου, από τις 10π.μ. έως τις 12μ.μ. τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 1. Τετάρτη 7/02/2018, με θέμα «Εισαγωγή στην Ομάδα. Εξαρτήσεις και Πρόληψη.»
 2. Τετάρτη 14/02/2018 με θέμα: «Επικοινωνία και Ενεργητική Ακρόαση»
 3. Τετάρτη 21/02/2018 με θέμα: «Αυτοεκτίμηση».
 4. Τετάρτη 28/02/2018 με θέμα «Η προβληματική χρήση του διαδικτύου»

Στη Δημοτική Κοινότητα Αρτέμιδος το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Σεμιναρίων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, στον 2ο όροφο, Αγ. Μαρίνας & Αύρας από τις 10π.μ.έως τις 12μ.μ. τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 1. Τετάρτη 7/03/2017 με θέμα  «Εισαγωγή στην Ομάδα. Εξαρτήσεις και Πρόληψη.»
 2. Τετάρτη 14/03/2018, με θέμα «Επικοινωνία και Ενεργητική Ακρόαση»
 3. Τετάρτη 21/03/2018 με θέμα «Αυτοεκτίμηση»
 4.  Τετάρτη 28/03/2018 με θέμα: «Η προβληματική χρήση του διαδικτύου»

Σας παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε να πάρετε μέρος στο πρόγραμμα, να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης που επισυνάπτεται έως τις 31-01-2018  και να το παραδώσετε στην κ. Ελένη Πρίφτη, στο Παλαιό Δημαρχείο Σπάτων, Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ, τηλ. 210 6632200, ή στην κ. Παπανδρέου Ελένη, Αγ. Μαρίνας και Αύρας, στην Αρτέμιδα, (Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής), τηλ. 22940 45566 ή ηλεκτρονικά στο e-mail: ky.spata@gmail.com 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Download (DOC, Unknown)

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗchristmas-bells-300px

Αγαπητοί γονείς ,secretlondon-Elf-hat

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. στο χώρο του Σχολείου μας οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄τάξης θα παρουσιάσουν τη θεατρική παράσταση “Η Λενιώ και τα Καλικαντζαράκια”. Την παράσταση θα πλαισιώσουν τραγουδώντας  παραδοσιακά κάλαντα μαθητές και μαθήτριες του Ε1 τμήματος.              

Σας περιμένουμε όλους!

Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο, δημιουργικό και ειρηνικό το Νέο Έτος 2018.


ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ

Αγαπητοί γονείς,

Σας πληροφορούμε ότι την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου (13:20-14:00)  θα πραγματοποιηθεί η επίδοση ελέγχου προόδου για τους μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων. Εκείνη την ημέρα επίσης θα ενημερωθούν οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στις Α΄, και Β΄ τάξεις και δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν για τον μήνα Δεκέμβριο.

Παρακαλούμε θερμά τους γονείς να σεβαστούν τον χρόνο, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων που περιμένουν.

Θυμίζουμε επίσης ότι κάθε γονέας θα περιμένει έξω από την αίθουσα διδασκαλίας του παιδιού του και δε θα κινείται στο προαύλιο, επειδή εκεί θα βρίσκονται παιδιά του ολοήμερου.

Την ευθύνη των παιδιών που δεν ανήκουν στο ολοήμερο έχουν αποκλειστικά οι γονείς τους που θα φροντίσουν για την αποχώρησή τους. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε πρέπει να έχουν τα παιδιά μαζί τους. Σε καμιά περίπτωση τα παιδιά δεν πρέπει να τρέχουν στην αυλή. Οι γονείς θα εισέλθουν, μετά την αποχώρηση των μαθητών, από την κεντρική είσοδο του σχολείου και θα εξέλθουν από την πίσω πόρτα του κτηρίου.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΩ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σας πληροφορούμε ότι την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, λόγω της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της περιοχής μας.


 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος θέλοντας να υποστηρίξει τους συνανθρώπους μας στη Μάνδρα Αττικής που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες, απευθύνει σε όλους κάλεσμα προσφοράς και αλληλεγγύης.

Πρώτη και άμεση ανάγκη είναι η συγκέντρωση εμφιαλωμένου νερού, συσκευασμένων τροφίμων έτοιμων προς κατανάλωση (κονσέρβες, μπισκότα, ξηροί καρποί, γάλα εβαπορέ, χυμοί κλπ) και ειδών ατομικής υγιεινής.

Καλούμε τον καθένα χωριστά αλλά και όλους μαζί, τους συλλογικούς φορείς, τους πολιτιστικούς και εξωραϊστικούς συλλόγους, τις σχολικές κοινότητες να συμβάλετε στην προσπάθεια ενίσχυσης και συμπαράστασης των κατοίκων της Μάνδρας.

Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται.


ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΑΥΡΙΟ 17/11/2017) ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Σε ολόκληρη σχεδόν την Αττική υπάρχει μεγάλο κύμα κακοκαιρίας με χαλάζι ακόμα και στο κέντρο της πρωτεύουσας. Για αυτό το λόγο και επωφελούμενη την ημιαργία, η Νομαρχία Αττικής αποφάσισε να είναι κλειστά τα σχολεία σε όλη την Αττική την Παρασκευή 17/11, για να μην κινδυνέψουν παιδιά

 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Σας πληροφορούμε ότι την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Την εκδήλωση ετοίμασαν και θα παρουσιάσουν οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί της Πέμπτης τάξης. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά το πρωί και θα αποχωρήσουν στις 10:00 π.μ. μετά τη λήξη της γιορτής. Οι γονείς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, θα εισέλθουν στο χώρο του σχολείου στις 8:30 π.μ. και είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη αποχώρηση των παιδιών τους, μετά τη λήξη της γιορτής.


 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Σας πληροφορούμε ότι οι παιδαγωγικές συναντήσεις και η ενημέρωση για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών και μαθητριών θα πραγματοποιούνται, μία φορά το μήνα από 13:20 έως 14:00 σε προκαθορισμένη, από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος, ημερομηνία.

Η εποπτεία των παιδιών που δεν ανήκουν στο ολοήμερο, κατά το χρονικό διάστημα που οι γονείς τους ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς, είναι αποκλειστική ευθύνη των γονέων. Τα παιδιά αυτά πρέπει να αποχωρούν και αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα παραμένουν κοντά στους γονείς τους και δε θα περιφέρονται στο χώρο του σχολείου.

Οι γονείς που περιμένουν τη σειρά τους για να ενημερωθούν, δεν μπορούν να κινούνται έξω στην αυλή όπου υπάρχουν οι μαθητές του ολοήμερου προγράμματος.

Θα παραμένουν στο διάδρομο, έξω από την αίθουσα που γίνεται η ενημέρωση.


 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο μας ξεκίνησε ανακύκλωση Τηγανέλαιου (μαγειρικά έλαια) στην προσπάθειά μας να προστατέψουμε το περιβάλλον. ΕΝΑ ΛΙΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΛΥΝΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ, ποσότητα η οποία είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου σε νερό για 14 χρόνια !!!

Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε σ’ αυτή την προσπάθειά μας στέλνοντας το χρησιμοποιημένο λάδι σας (σε πλαστικά μπουκάλια που θα κλείνουν καλά) με το παιδί σας, που θα το παραδίδει στην κα Χριστίνα Σβουρένου ή στον κο Βασίλη Παγωνιάδη.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το ολοήμερο τμήμα θα λειτουργήσει για τα παιδιά όλων των τάξεων μέχρι τις 15:00 για τις ημέρες Δευτέρα 9/10, Τρίτη 10/10 και Τετάρτη 11/10, ενώ για τις ημέρες Πέμπτη 12/10 και Παρασκευή 13/10 θα λειτουργήσει μέχρι τις 16:00.


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Καλούμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του 3ου και 7ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος σε συνάντηση με θέμα:  “Σημασία των ορίων στην Εκπαίδευση”, που θα πραγματοποιηθεί στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος, τη Δευτέρα, 2-10-2017, και ώρα 18:00-20:00.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχει ως εισηγήτρια η κ. Ελένη Κουκούλη, Εκπαιδευτικός, Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής.


ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο αγιασμός του σχολείου μας  για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2017-18 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11/9/2017 στις 9:00π.μ.

Η Διευθύντρια

Βαρουτέλλη Ροδόκλεια


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ#

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/6         α) Παρουσίαση τραγουδιών από τη   νεοσύστατη χορωδία του Συλλόγου   Γονέων και Κηδεμόνων

                                   β) Βραδιά χορού από τα τμήματα  του Συλλόγου Γονέων και  Κηδεμόνων ώρα 18:00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 13/6                Γιορτή – τελετή λήξης του σχολείου   ώρα 19:00 (Το σχολείο δε θα  λειτουργήσει το πρωί)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6                 Θεατρική παράσταση από το τμήμα   θεατρικού παιχνιδιού                                                           Συλλόγου  Γονέων και Κηδεμόνων στην   αίθουσα εκδηλώσεων ώρα 19:00μ.μ.

#

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές  για την Α’ τάξη θα ξεκινήσουν στις 2 Mαΐου και θα διαρκέσουν έως τις 19 Mαΐου. (Ώρες εγγραφών 10:00 – 12:00).     Για την εγγραφή ,θα χρειαστούν:

 • Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ.),το οποίο θα σας δοθεί απ’ το Σχολείο και θα επιστραφεί στο Σχολείο το Σεπτέμβριο, συμπληρωμένο από γιατρό.
 • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο θα φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή(λογ/σμός Δ.Ε.Η., λογ/σμός νερού, φορολογική δήλωση)
 • Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

 

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου


ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ 3ου Δ.ΣΧ.ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και η Διεύθυνση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος, δημιούργησαν παιδική χορωδία με καθηγητές τους: κ. Τοτολίδη Γεώργιο (κιθάρα – μπάσο),  κ. Σιδηρόπουλο Δημήτρη (πιάνο – θεωρητικά). Το μάθημα  θα έχει διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά (6:30μμ – 8:00μμ κάθε Τρίτη) και θα γίνεται ως εξής: σολφέζ,  θεωρία, ιστορία της μουσικής και χορωδία. Οι εμφανίσεις των παιδιών θα γίνονται σε εθνικές εορτές, τα Χριστούγεννα, τις Απόκριες και στο τέλος της χρονιάς στην εορταστική συναυλία, σε συνεργασία με την ορχήστρα των Ambassadors. 

αρχείο λήψης

                                                                                                                                                                     

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12/9/2016 στις 9:00 το πρωί στο προαύλιο του σχολείου.

Ο Διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων σας εύχονται:

Καλή Σχολική Χρονιά!

καλό καλοκαίρι

Download (DOCX, Unknown)


Download (DOCX, Unknown)

Στις 22/05/2016, ο μαθητής της ΣΤ2 τάξης, Άδωνης Χατζηπόπης έκανε το σχολείο μας περήφανο καθώς τερμάτισε πρώτος και έλαβε το χρυσό μετάλλιο στον 4ο Αγώνα δρόμου λίμνης Μαραθώνα!!!

Άδωνη…. ΠΑΝΤΑ επιτυχίες!!!


Τα παιδιά μας ζωγραφίζουν και διακρίνονται με θέμα  για την ειρήνη…

 


Είμαστε όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί

ΌΛΟΙ ΙΣΟΙ ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Καλώς ήρθες Άνοιξη

άνοιξη


Καλώς ήρθες  Απρίλη

Κ. Παλαμάς, ?Ο Απρίλης και η Αυγή?

Ταίρι νιόνυμφο προβαίνει ο Απρίλης κι η Αυγή,

να του στρώσει το προσμένει νυφικό κρεβάτ? η Γη.

Χίλια δώρα ετοιμάζει για το ταίρι π? αγαπά,

τα ξεθάφτει, σα χαλάζι πλούτη ατίμητα σκορπά.

Εις τους κήπους άνθη χύνει και πουλιά στις λαγκαδιές,

Στα πουλιά τραγούδια δίνει, και στα άνθη ευωδιές.

Τη δροσιά κάνει να λάμπει σα διαμάντι στα κλαριά,

άνθος φτερωτό την κάμπη αεράκι το βοριά.

Και τα δέντρα φουντωμένα,/ πράσινα, βαθιά, ανοιχτά,

μόλις βγήκαν νιοβαμμένα/ απ? τα χέρια της κι αυτά.

Ειν? η λίμνη πιο γαλάζια, πιο καθάρια η ρεματιά,

πιο πολλά εχ? η κόρη νάζια/ κι ο έρωτας ψευτιά.

Ταίρι νιόνυμφο προβαίνει/ ο Απρίλης κι η Αυγή,

να του στρώσει το προσμένει/ νυφικό κρεβάτ? η Γη.


Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,

την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11.45 π.μ. θα δοθούν οι βαθμοί Α τριμήνου. Για τους μαθητές των Α και Β τάξεων, θα γίνει ενημέρωση για την πρόοδό τους.


 

Εκλογές του συλλόγου των εκπαιδευτικών

Το σχολείο μας, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, δεν θα λειτουργήσει λόγω της συνέλευσης και των εκλογών των συλλόγων των εκπαιδευτικών.


Σχολική εορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Ε τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδας, σας προσκαλούν στη γιορτή που έχουν προετοιμάσει με θέμα την επέτειο του Πολυτεχνείου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας, την Τρίτη, 16/11/2015.

Ώρα έναρξης  : 08.30

Πολυτεχνίο

Ηλεκτρονική αφίσα, από τις μαθήτριες, Ναταλία, Δήμητρα και Κατερίνα του ΣΤ1

 


 

33ος Μαραθώνιος

Ο Αυθεντικός

Αγώνας μικρών παιδιών

“Νενηκήμαμεν” θα φωνάξουν για δεύτερη φορά τα παιδιά των δημοτικών σχολείων του δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015  τιμώντας την ιστορία του Μαραθωνίου στο βάθος των χρόνων.

Δηλώστε συμμετοχή στο σχολείο  μέχρι την Παρασκευή 30/10.

76bffdf7dcc47eb76ed7741d2927ca07_L


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι:

 • την Δευτέρα 8/6/2015 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό λόγω εκλογών του συλλόγου Δασκάλων Ανατολ. Αττικής.
 • την Τετάρτη 10/6/2015 τα παιδιά θα σχολάσουν στις 13:15 λόγω διεξαγωγής ενδοσχολικών εκλογών για την ανάδειξη του Διευθυντή του σχολείου για την προσεχή χρονιά. Το ολοήμερο την ημέρα αυτή δεν θα λειτουργήσει. Επίσης τα παιδιά που μετακινούνται με το σχολικό, θα φύγουν στις 13:15
 • την Παρασκευή 12/6/2015 θα πραγματοποιηθεί η γιορτή λήξης του Σχολείου μας. Ώρα έναρξης 19:30. Την ημέρα εκείνη δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του πρωϊνού ωραρίου.

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε οτι η σχολική γιορτή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας στις 24/3/2015. Ώρα προσέλευσης 8:10 π.μ. και ώρα αναχώρησης 10:00π.μ. Το ολοήμερο σχολείο και η πρωϊνή ζώνη, δεν θα λειτουργήσουν την ημέρα αυτή.

 

ΒΑΘΜΟΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Στις 26/3/2015 θα δοθούν οι βαθμοί Β τριμήνου για τις τάξεις Γ, Δ, Ε, ΣΤ και θα γίνει ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών των Α και Β τάξεων στις 11:45 π.μ.

ΕΥΧΕΣ

Ο Σύλλογος διδασκόντων του σχολείου μας, εύχεται σε όλους τους μαθητές και γονείς, ευτυχισμένο το νέο έτος 2015 !